Cà Mau tăng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh

Tỉnh Cà Mau đang tập trung thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư, phấn đấu từ nay đến năm 2020 thu hút trên 50 dự án đầu tư trong và ngoài các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trong 50 dự án thu hút đầu tư, có 10 dự án FDI; trong đó, ưu tiên dự án Cảng biển Hòn Khoai, Cảng Năm Căn, khu liên hợp công nghệ cao, dự án điện gió, điện mặt trời…

Riêng 21 dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2017 – 2020 của tỉnh Cà Mau, ngoài thu hút 03 dự án gồm: Cảng biển Hòn Khoai, dự án Khu du lịch Mũi Cà Mau và dự án Điểm du lịch sinh thái Sông Trẹm.

Các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh tập trung thu hút đầu tư 18 dự án bao gồm: các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, khu phi thuế quan, trung tâm tài chính thương mại, khu dịch vụ vụ dân cư; các dự án khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh như thu hút lĩnh vực khai thác cảng dịch vụ và sửa chữa tàu thuyền; các nhà máy chế biến gỗ, chuối, thủy sản, chế biến thức ăn thủy sản và gia súc, may mặc và giày xuất khẩu…

Nguyệt Thanh
Bài viết cùng chuyên mục:
Dự án mời gọi đầu tư Khu Du lịch Văn hóa, Thể thao Đầm Thị Tường
Dự án mời gọi đầu tư Khu Du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ
Dự án mời gọi đầu tư Công viên Văn hóa Du lịch Mũi Cà Mau
Dự án mời gọi đầu tư Khu Lâm viên Du lịch sinh thái thị trấn Năm Căn