Di tích lịch sử cách mạng Nhà Dây Thép

Nằm ở vị trí trung tâm thành phố Cà Mau, cách Ủy ban nhân dân tỉnh khoảng 700m…

Nhà Dây Thép vốn là nhà bưu điện được thực dân Pháp xây dựng vào năm 1910, để thực hiện chức năng thông tin phục vụ cho bộ máy cai trị của chính quyền Pháp tại Cà Mau. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Nhà Dây Thép trở thành địa điểm liên lạc của chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Nơi đây chứng kiến nhiều cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự hy sinh anh dũng của đồng bào, chiến sĩ Cà Mau.

day thep

Ảnh: Bình Đẳng

nha 2

Ảnh: baoanhdatmui.vn

nha 3

Ảnh: baoanhdatmui.vn

Theo sách: “Cà Mau đón chào quý khách”

Bài viết cùng chuyên mục:
Đình Tân Hưng – Nét giá trị văn hóa đặc sắc của du lịch Cà Mau
Di tích quốc gia nơi cực Nam Tổ quốc
Di tích Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ – tiềm năng khai thác phát triển du lịch
Cà Mau- di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa phật tổ (sắc tứ quan âm cổ tự) – điểm du lịch văn hoá tâm linh
Di tích lịch sử Hòn Đá Bạc – Trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12