Đình Tân Hưng

Đình Tân Hưng thuộc ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, được xây dựng từ năm 1907

Trải qua thời gian chiến tranh, đình bị hư hỏng nên người dân địa phương đã xây dựng ngôi đình mới trên nền đất cũ. Ngôi đình gồm một gian, hai chái, mái lợp ngói âm dương, trên nóc đúc đôi rồng chầu. Phía trước đình có bức bình phong bằng gạch đắp hình hổ, hai bên có hai trụ gạch vuông, đỉnh trụ đắp hình hai bông sen, hai bên sân có hai miếu thờ nhỏ. Trong thời kỳ chiến tranh, đình Tân Hưng là nơi đóng quân của Bộ chỉ huy mặt trận Tân Hưng (mặt trận chống Pháp tại Cà Mau thời bấy giờ). Đây là nơi treo lá cờ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên tại Cà Mau ( năm 1930). Đình tân Hưng được Bộ Văn hóa- Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1992.

Dinh_TH

binh pgong con ho

phu dieu

                                                                                 Ảnh: Tuệ Nguyên

Theo sách: “Cà Mau đón chào quý khách”

Bài viết cùng chuyên mục:
Đình Tân Hưng – Nét giá trị văn hóa đặc sắc của du lịch Cà Mau
Di tích quốc gia nơi cực Nam Tổ quốc
Di tích Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ – tiềm năng khai thác phát triển du lịch
Cà Mau- di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa phật tổ (sắc tứ quan âm cổ tự) – điểm du lịch văn hoá tâm linh
Di tích lịch sử Hòn Đá Bạc – Trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12