Hồng Anh Thư Quán

Vào thập niên 20 của thế kỷ XX, khi phong trào đấu tranh cách mạng dâng cao ở khắp nơi trong cả nước, tại số nhà 43 đường Phạm Văn Ký, Phường 2, thành phố Cà Mau ( ngày nay)… đã hình thành cơ sở Chi hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội có tên gọi Hồng Anh thư quán, với nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lênin cho nhân dân, nhất là lớp thanh thiếu niên yêu nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời tại tỉnh Cà Mau.

Hồng Anh thư quán từng là hiệu sách của Chi hội, cung cấp các loại sách, báo tiến bộ xuất bản ở Sài Gòn, trong đó có “Tư bản luận” của Mác và Ăng-ghen. Năm 1992, Hồng Anh thư quán được Bộ Văn hóa- Thông tin công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia.

hong anh thu quan

Ảnh: T.Nghĩ

HATQ

Ảnh: Phú Hữu

anh hATQ

Ảnh: Phú Hữu

Theo sách: “Cà Mau đón chào quý khách”

Bài viết cùng chuyên mục:
Đình Tân Hưng – Nét giá trị văn hóa đặc sắc của du lịch Cà Mau
Di tích quốc gia nơi cực Nam Tổ quốc
Di tích Ban Ấn loát đặc biệt Nam Bộ – tiềm năng khai thác phát triển du lịch
Cà Mau- di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa phật tổ (sắc tứ quan âm cổ tự) – điểm du lịch văn hoá tâm linh
Di tích lịch sử Hòn Đá Bạc – Trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12