Khối thi đua 2 tổ chức Hội nghị triển khai, phát động thi đua năm 2017

Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2017, tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Cà Mau, số 28 Phan Ngọc Hiển, Phường 2, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Khối thi đua 2 gồm các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Triển khai, phát động thi đua năm 2017.

Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-SVHTTDL ngày 15/6/2017 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân Khối thi đua và phân công Khối trưởng Khối thi đua năm 2017, Khối thi đua 2 đã tổ chức Hội nghị Triển khai, phát động thi đua năm 2017, tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thư viện, Bảo tàng, Đoàn Cải lương Hương Tràm, Đoàn Nghệ thuật Khmer, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu thể dục thể thao, Ban Quản lý Di tích, Ban Quản lý Khu du lịch Đất Mũi và Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch thuộc Khối thi đua 2.

1

Đồng chí Lê Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch,Khối trưởng Khối thi đua 2 phát biểu khai mạc Hội nghị – Ảnh: Đại Ngoan

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch, Khối trưởng Khối thi đua 2 đã phát biểu khai mạc Hội nghị và kêu gọi các đơn vị thành viên của Khối phối hợp chặt chẽ với chi bộ, các tổ chức đoàn thể phát huy sức mạnh trong việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua năm 2017, tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Hướng dẫn 73/HD-BTĐKT ngày 21/6/2017 của Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Cà Mau về bình xét thi đua, chấm điểm, xếp hạng thi đua hàng năm, Quyết định số 191/QĐ-SVHTTDL ngày 15/3/2017 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch,…

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ Sở, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể và công chức, viên chức, người lao động các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở phấn đấu thi đua tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Giữ vững an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hiệu quả hợp tác và quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong các lĩnh vực công tác.

Phấn đấu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu, sát, phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình, kế hoạch công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW, qua đó làm cho công chức, viên chức, người lao động trong Khối đều thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Mỗi cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua thiết thực đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động triển khai thực hiện với khí thế sôi nổi. Phát huy tinh thần sáng tạo của các đơn vị, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị thành viên của Khối thống nhất cao với các dự thảo văn bản về công tác thi đua của Khối và đã ký kết giao ước thi đua năm 2017, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành, đơn vị đề ra trong năm 2017./.

Bài: Minh Hải

Bài viết cùng chuyên mục:
Cà Mau tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hanoi 2019
Cà Mau tham gia đoàn kết nối và hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh, thành phố: Hà Nội – Hải Phòng-Thái Nguyên
Hiệp Hội Du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long tổ chức hội nghi tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
“Hương vị ngày Xuân” TP. Cà Mau năm 2019
Nhộn nhịp sắc màu chợ đêm Cà Mau