Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Sáng ngày 28/11, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TW của Bộ chính trị  khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hội nghị được kết nối tại các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Ông Hồ Ngọc Tấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tham dự Hội nghị.

ca mau kinh te mui nhon

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Cà Mau.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện công bố tình hình tăng trưởng của ngành Du lịch Việt Nam. Năm 2016 lượt khách đến Việt Nam vượt mốc 10 triệu, tăng 27% so với năm 2015. Đến tháng 11/2017, cả nước đã đón tiếp và phục vụ 11,7 triệu lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả năm 2017 lượt khách đến Việt Nam là 12,8 triệu, tăng 28% so với năm 2016.

Nghị quyết 08- NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ra đời trong điều kiện ngành du lịch Việt Nam có những bước phát triển rõ rệt, đóng góp quan trọng và sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia, tuy nhiên ngành du lịch vẫn tồn tại một số hạn chế, yếu kém. Nghị quyết số 08-NQ/TW được kỳ vọng sẽ khắc phục những tồn tại, yếu kém và đưa du lịch phát triển xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh và kỳ  vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện công bố tình hình tăng trưởng của ngành Du lịch Việt Nam. Năm 2016 lượt khách đến Việt Nam vượt mốc 10 triệu, tăng 27% so với năm 2015. Đến tháng 11/2017, cả nước đã đón tiếp và phục vụ 11,7 triệu lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả năm 2017 lượt khách đến Việt Nam là 12,8 triệu, tăng 28% so với năm 2016.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng tổng cục du lịch thông qua Chương trình hành động của chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Nghị quyết 08-NQ/TW là văn kiện có ý nghĩa cực kì quan trọng đối với sự phát triển của ngành du lịch. Đây là một dấu ấn rất đặc biệt trong lịch sử phát triển của Du lịch. Nghị quyết xác nhận, xác lập vị thế mới của ngành, khẳng định những đóng góp của du lịch vào hoạt động phát triển kinh tế xã hội của quốc gia; đồng thời đây còn là một bước chuyển đổi quan trọng trong nhận thức về vai trò của ngành du lịch Việt Nam.

Sau phần phát biểu và triển khai đến từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch, các đại biểu đến từ các điểm cầu cũng đã có đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, đề nghị, kiến nghị đến Bộ, Tổng cục Du lịch. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ Trưởng Huỳnh Vĩnh Ái mong muốn sự phấn đấu nỗ lực của toàn ngành, của từng địa phương để đưa Nghị quyết 08-NQ/TW vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, một số điều mới về Luật Du lịch năm 2018 cũng đã được giới thiệu, thảo luận./.

Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định 05 quan điểm về phát triển du lịch trong đó, nổi bật là quan điểm “phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác”, “phát triển du lịch thực sự là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao”; và “phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, của toàn xã hội, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng”. Nghị quyết xác định 08-NQ/TW nhiệm vụ, giải pháp bao gồm Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; Cơ cấu lại ngành du lịch; Hoàn thiện thể chế, chính sách; Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; Phát triển nguồn nhân lực du lịch và Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Để thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 06 tháng 10 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP đề ra chương trình hành động của Chính phủ với các nội dụng cụ thể trong từng nhiệm vụ cũng như công tác phối hợp tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, ủy ban dân tộc, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố. Để thực hiện nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ, ngày 09 tháng 11 năm 2017 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch hành động của toàn ngành với 06 nhiệm vụ trọng tâm.

Thy Diệu

Bài viết cùng chuyên mục:
Cà Mau tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hanoi 2019
Cà Mau tham gia đoàn kết nối và hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh, thành phố: Hà Nội – Hải Phòng-Thái Nguyên
Hiệp Hội Du lịch Đồng Bằng Sông Cửu Long tổ chức hội nghi tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
“Hương vị ngày Xuân” TP. Cà Mau năm 2019
Nhộn nhịp sắc màu chợ đêm Cà Mau