6.0/10
Tuyệt vời

8.8
Vị trí
8.5
Giá
6.9
Không gian
7.7
Chất lượng
6.7
Dịch vụ
Vị trí
Giá
Không gian
Chất lượng
Dịch vụ
Bình luận